ΑΘΠ Οικ. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως & Νεας Ρώμης κ.κ. Βαρθολομαίος

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
Πολλοί είναι αυτοί που αποκαλούν τόν Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο,Πράσινο Πατριάρχη για την ευαισθησία του πρός το περιβάλλον,  θα μου επιτρέψει όμως