Δημητσάνα , Στεμνίτσα, Μαίναλο Σπάρτη ( Διαμονή), Μυστράς , Ταύγετος , Καλαμάτα, κλπ. 29-30 Απριλιου