Εκδρομή Οκτωβριου – Καρπενήσι

                                   

                       Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Ι.Μ. ΠΡΟΥΣΟΥ  ΜΙΚΡΟ -ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ κλπ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
οργανώνει διήμερη (2) εκδρομή