Ημερίδα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ο Σύνδεσμος Φίλων Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει την τιμή νασας
προσκαλέσει την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 ,